تلفن تماس : 5125 - 041
امداد آسانبر ایرانیان

امداد آسانبر ایرانیان

یک سایت See-Theme دیگر

پروژه های در حال اجرا

تاریخ انتشار :1399/4/10

آسانسور ، مشاوره ، طراحی ، نصب و سرویس نگهداری

 سازمان نظام مهندسی آساتان آذربایجان شرقی شهر تبریز ، 12 توقه با سیستم گرلیس ، روملس زلابیگ .

 مجتمع 320 واحدی ارسباران بنیاد مسکن انقلاب اسلامی اهر 16 توقف ، 8 دستگاه ، سیستم گیرلس 8 نفره و 10 نفره ، موتور زلابیگ آلمان .

 ساختمان تجاری ، مهندس میهن دوست ، 2 دستگاه ، 8 توقف ،10 نفر ، با سیستم گیرلس و موتور هوبر ایتالیا MRL .

 ساختمان مسکونی ، مهندس دبیری ، فلکه همافر ، 13 توقف ، 13 نفره ، سیستم گیرلس ، موتور زلابیگ آلمان .

 ساختمان مسکونی ، مهندس دبیری ، الهی پرست ، 8 توقف ، 10 نفره سیستم گیرلس ، موتور زلابیگ آلمان .

 مهندس سالک ، الهی پرست ، 8 توقف ، 10 نفره ، سیستم گیرلس ، موتور زلابیگ آلمان .

 مهندس بهروزی ، فلکه فردوس جنب بازرسی کل کشور ، 6 توقف ، 10 نفره سیستم روملس ، موتور هوبر ایتالیا .